ĐỊA CHỈ

Lạc Long Quân + Tây Hồ, Hà Nội
Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
HỖ TRỢ ONLINE
HOTLINE
0923 188 686
0912 709 372


1  YẾN MẠCH NGUYÊN CHẤT MỸ 
Yến mạch nguyên chất Quaker Oats Mỹ
Yến mạch nguyên chất Quaker Oats Mỹ
Giá: 490.000 VNÐ


2  Sữa Bột, Sữa Nước Cho Bé 
Sữa Aptamil 1 (của Anh) dành cho bé trên 0-6 tháng, hộp 900g, cũ
Sữa Aptamil 1 (của Anh) dành cho bé trên 0-6 tháng, hộp 900g, cũ
Giá: 510.000 VNÐ
Sữa Aptamil Anh 3 (6-12 tháng), hop 900g
Sữa Aptamil Anh 3 (6-12 tháng), hop 900g
Giá: 510.000 VNÐ
Sữa Aptamil 1-2n tuổi, hộp 900g, Mẫu mới, date mới.
Sữa Aptamil 1-2n tuổi, hộp 900g, Mẫu mới, date mới.
Giá: 510.000 VNÐ
Aptamil 2+ (trên 2 tuổi), hộp 800g
Aptamil 2+ (trên 2 tuổi), hộp 800g
Giá: 510.000 VNÐ
Enfagrow 2 của Mỹ cho trẻ 9-24 tháng
Enfagrow 2 của Mỹ cho trẻ 9-24 tháng
Giá: 560.000 VNÐ
Enfagrow 3 của Mỹ cho trẻ trên 2 tuổi
Enfagrow 3 của Mỹ cho trẻ trên 2 tuổi
Giá: 560.000 VNÐ
Sữa Enfamil nắp vàng của Mỹ - cho trẻ 0-12 tháng
Sữa Enfamil nắp vàng của Mỹ - cho trẻ 0-12 tháng
Giá: 580.000 VNÐ
Sữa Ensure bột của Úc, hộp 850g
Sữa Ensure bột của Úc, hộp 850g
Giá: 570.000 VNÐ
Sữa nước Ensure vị dâu - Mỹ giá 34k/lon (1thùng 30 lon)
Sữa nước Ensure vị dâu - Mỹ giá 34k/lon (1thùng 30 lon)
Giá: liên hệ
Sữa nước Ensure vị socola - Mỹ giá 34k/lon (1thùng 24 lon)
Sữa nước Ensure vị socola - Mỹ giá 34k/lon (1thùng 24 lon)
Giá: 34.000 VNÐ
Sữa nước Ensure vị vani - Mỹ giá 36k/lon (1thùng 30 lon)
Sữa nước Ensure vị vani - Mỹ giá 36k/lon (1thùng 30 lon)
Giá: 30.000 VNÐ
Sữa Friso Hà Lan cho trẻ 0-6tháng, hộp giấy 800g
Sữa Friso Hà Lan cho trẻ 0-6tháng, hộp giấy 800g
Giá: 430.000 VNÐ
Sữa Friso Hà Lan 2 cho trẻ 6-10tháng, hộp giấy 800g
Sữa Friso Hà Lan 2 cho trẻ 6-10tháng, hộp giấy 800g
Giá: 430.000 VNÐ
Sữa Hero baby (Friso Hà Lan) 3 cho trẻ 10-12tháng, hộp giấy 800g
Sữa Hero baby (Friso Hà Lan) 3 cho trẻ 10-12tháng, hộp giấy 800g
Giá: 430.000 VNÐ
Sữa Hero baby (Friso Hà Lan) số 4 cho trẻ trên 12 tháng, hộp giấy 700g
Sữa Hero baby (Friso Hà Lan) số 4 cho trẻ trên 12 tháng, hộp giấy 700g
Giá: 430.000 VNÐ
Sữa Herro baby (Friso Hà Lan) số 5 cho trẻ trên 2 tuổi, hộp giấy 700g
Sữa Herro baby (Friso Hà Lan) số 5 cho trẻ trên 2 tuổi, hộp giấy 700g
Giá: 430.000 VNÐ
Sữa Gallia số 3 của Pháp cho trẻ 1-3 tuổi, hộp giay 800g
Sữa Gallia số 3 của Pháp cho trẻ 1-3 tuổi, hộp giay 800g
Giá: 400.000 VNÐ
Gallia Calisma 2 cho trẻ 6th - 1 tuổi (Pháp), hộp giay 900g
Gallia Calisma 2 cho trẻ 6th - 1 tuổi (Pháp), hộp giay 900g
Giá: liên hệ
Sữa dê (Goats milk) dạng viên, lọ 300 viên
Sữa dê (Goats milk) dạng viên, lọ 300 viên
Giá: 270.000 VNÐ
Sữa Grow 1,8K của Singapore cho trẻ từ 3-6 tuổi. Đang KM
Sữa Grow 1,8K của Singapore cho trẻ từ 3-6 tuổi. Đang KM
Giá: 650.000 VNÐ
Sữa Glico số 0 (Nhật) cho trẻ 0-12 tháng, hộp 850g
Sữa Glico số 0 (Nhật) cho trẻ 0-12 tháng, hộp 850g
Giá: 550.000 VNÐ
Sữa Glico số 9 (Nhật) cho trẻ 1-3 tuổi, hộp 850g
Sữa Glico số 9 (Nhật) cho trẻ 1-3 tuổi, hộp 850g
Giá: 460.000 VNÐ
Karicare Gold Plus số 2 của Úc, hộp 900g
Karicare Gold Plus số 2 của Úc, hộp 900g
Giá: 515.000 VNÐ
Karicare Gold Plus số 4 của Úc, hộp 900g
Karicare Gold Plus số 4 của Úc, hộp 900g
Giá: 430.000 VNÐ
Sữa Meiji (Nhật) số 0 cho trẻ từ 0-12 tháng, hộp850g
Sữa Meiji (Nhật) số 0 cho trẻ từ 0-12 tháng, hộp850g
Giá: 525.000 VNÐ
Sữa Meiji (Nhật) số 1 cho trẻ từ 1 - 3 tuổi
Sữa Meiji (Nhật) số 1 cho trẻ từ 1 - 3 tuổi
Giá: 420.000 VNÐ
Sữa dê NANNY care (900g) của Anh cho trẻ từ 0-12tháng
Sữa dê NANNY care (900g) của Anh cho trẻ từ 0-12tháng
Giá: 780.000 VNÐ
Sữa dê NANNY care (400g) của Anh cho trẻ từ 12 tháng - 3 tuổi
Sữa dê NANNY care (400g) của Anh cho trẻ từ 12 tháng - 3 tuổi
Giá: 430.000 VNÐ
Sữa dê NANNY care (400g) của Anh cho trẻ từ 0-12tháng
Sữa dê NANNY care (400g) của Anh cho trẻ từ 0-12tháng
Giá: 390.000 VNÐ
Sữa Nurture gold (Úc), hộp 900g
Sữa Nurture gold (Úc), hộp 900g
Giá: 400.000 VNÐ
Nurture gold số 2 cho trẻ trên 6 tháng tuổi
Nurture gold số 2 cho trẻ trên 6 tháng tuổi
Giá: 480.000 VNÐ
Sữa Nurture gold 4 cho trẻ trên 2 tuổi, hộp 900g
Sữa Nurture gold 4 cho trẻ trên 2 tuổi, hộp 900g
Giá: 400.000 VNÐ
Sữa Nutriben số 1 (của Pháp) cho trẻ 0-6 tháng, hộp 900g
Sữa Nutriben số 1 (của Pháp) cho trẻ 0-6 tháng, hộp 900g
Giá: 380.000 VNÐ
Sữa Nutriben số 2 (của Pháp) cho trẻ 6-12 tháng, hộp 900g
Sữa Nutriben số 2 (của Pháp) cho trẻ 6-12 tháng, hộp 900g
Giá: 350.000 VNÐ
Sữa Nutriben số 3 cho trẻ trên 1 tuổi, hộp 900g
Sữa Nutriben số 3 cho trẻ trên 1 tuổi, hộp 900g
Giá: 330.000 VNÐ
Sữa nước PediaSure - Mỹ giá 45k/lon (1thùng 24 lon), vị dâu
Sữa nước PediaSure - Mỹ giá 45k/lon (1thùng 24 lon), vị dâu
Giá: 45.000 VNÐ
Sữa nước PediaSure - Mỹ giá 40k/lon (1thùng 24 lon), vị vani
Sữa nước PediaSure - Mỹ giá 40k/lon (1thùng 24 lon), vị vani
Giá: 40.000 VNÐ
Pediasure 900g của Singapore dành cho trẻ từ 2-10 tuổi
Pediasure 900g của Singapore dành cho trẻ từ 2-10 tuổi
Giá: liên hệ
Pediasure complete nắp tím (sữa nội địa của Singapore) cho trẻ từ 1-10 tuổi, hộp 900g
Pediasure complete nắp tím (sữa nội địa của Singapore) cho trẻ từ 1-10 tuổi, hộp 900g
Giá: 565.000 VNÐ
Pediasure 900g của Úc dành cho trẻ từ 1-10 tuổi
Pediasure 900g của Úc dành cho trẻ từ 1-10 tuổi
Giá: 690.000 VNÐ
Sữa S26 số 4 dành cho trẻ trên 2 tuổi
Sữa S26 số 4 dành cho trẻ trên 2 tuổi
Giá: 440.000 VNÐ
Sữa S26 của Úc cho trẻ trên 12 tháng, hộp 900g
Sữa S26 của Úc cho trẻ trên 12 tháng, hộp 900g
Giá: 440.000 VNÐ
Sữa Similac advance Mỹ cho trẻ 0-12 tháng
Sữa Similac advance Mỹ cho trẻ 0-12 tháng
Giá: 545.000 VNÐ
Sữa Similac go&grow của Mỹ cho trẻ trên 1 tuổi
Sữa Similac go&grow của Mỹ cho trẻ trên 1 tuổi
Giá: 550.000 VNÐ
Sữa dê Meyenberg của Mỹ, hộp 340g
Sữa dê Meyenberg của Mỹ, hộp 340g
Giá: 420.000 VNÐ
Sữa non Colostrum Goodhealth, hop 350g
Sữa non Colostrum Goodhealth, hop 350g
Giá: 380.000 VNÐ
Sua tuoi A2 cua Uc, hop 1lit
Sua tuoi A2 cua Uc, hop 1lit
Giá: 50.000 VNÐ
Sữa tươi Rajo (Séc) chất lưộng Châu Âu, hộp 1 lít
Sữa tươi Rajo (Séc) chất lưộng Châu Âu, hộp 1 lít
Giá: 45.000 VNÐ
Sữa dê Vitacare (Nga), hộp 400g
Sữa dê Vitacare (Nga), hộp 400g
Giá: 495.000 VNÐ

6  Đồ ăn dặm+Vitamin Mỹ phẩm cho bé 
Bánh ăn dặm Gerber hình sao
Bánh ăn dặm Gerber hình sao
Giá: 75.000 VNÐ
Bot aptamil cho tre 4 thang
Bot aptamil cho tre 4 thang
Giá: 120.000 VNÐ
Bột ăn dặm Gerber của Mỹ
Bột ăn dặm Gerber của Mỹ
Giá: 140.000 VNÐ
Bột Hein của Anh cho trẻ 7 tháng trở lên, hộp 120g
Bột Hein của Anh cho trẻ 7 tháng trở lên, hộp 120g
Giá: 105.000 VNÐ
Bột Hein của Anh cho trẻ 4 thang, hộp 120g
Bột Hein của Anh cho trẻ 4 thang, hộp 120g
Giá: 95.000 VNÐ
Bột pha sữa Nutriben cho trẻ 6 tháng, XK từ Pháp, hộp 300g
Bột pha sữa Nutriben cho trẻ 6 tháng, XK từ Pháp, hộp 300g
Giá: 120.000 VNÐ
Gummy Calcium (Plus Vitamin D)
Gummy Calcium (Plus Vitamin D)
Giá: 350.000 VNÐ
Bổ sung dầu cá (Omega-3 Gummy Fish)
Bổ sung dầu cá (Omega-3 Gummy Fish)
Giá: 350.000 VNÐ
Gummy Vitamin C
Gummy Vitamin C
Giá: 330.000 VNÐ
Gummy Bears (Vitamin D)
Gummy Bears (Vitamin D)
Giá: 330.000 VNÐ
Incremin Iron mixture - Siro chống biếng ăn, cải thiện tiêu hóa cho trẻ Incremin, vị cherry, lọ 200ml
Incremin Iron mixture - Siro chống biếng ăn, cải thiện tiêu hóa cho trẻ Incremin, vị cherry, lọ 200ml
Giá: 400.000 VNÐ
Kem đánh răng Auchan - Đức,
Kem đánh răng Auchan - Đức,
Giá: 80.000 VNÐ
Kem đánh răng Bobini
Kem đánh răng Bobini
Giá: 40.000 VNÐ
Kem đánh răng Congate
Kem đánh răng Congate
Giá: 80.000 VNÐ
Kem đánh răng Dental
Kem đánh răng Dental
Giá: 45.000 VNÐ
Kem bôi đặc trị muỗi cắn - Nhật, hình chim cánh cụt
Kem bôi đặc trị muỗi cắn - Nhật, hình chim cánh cụt
Giá: 140.000 VNÐ
Kem dưỡng da, bôi nẻ Auchan - Đức
Kem dưỡng da, bôi nẻ Auchan - Đức
Giá: 35.000 VNÐ
Bột ăn dặm Milupa của Đức cho bé 4 tháng, hộp 250g
Bột ăn dặm Milupa của Đức cho bé 4 tháng, hộp 250g
Giá: 130.000 VNÐ
Bột Milupa cho trẻ 6 tháng trở lên , hộp 250g
Bột Milupa cho trẻ 6 tháng trở lên , hộp 250g
Giá: 125.000 VNÐ
Vitamin tổng hợp (Multivitamin - Childlife
Vitamin tổng hợp (Multivitamin - Childlife
Giá: 330.000 VNÐ
Sữa tắm Mustela trắng tắm khô - Đức
Sữa tắm Mustela trắng tắm khô - Đức
Giá: 250.000 VNÐ
Bột Nestle 6 tháng và 8 tháng tro len, hộp thiec 400g
Bột Nestle 6 tháng và 8 tháng tro len, hộp thiec 400g
Giá: 135.000 VNÐ
Sữa tắm Shampooing & douche - Pháp
Sữa tắm Shampooing & douche - Pháp
Giá: 95.000 VNÐ
Sữa tắm DOP
Sữa tắm DOP
Giá: 95.000 VNÐ
Sữa tắm RickRock
Sữa tắm RickRock
Giá: 95.000 VNÐ
Sữa tắm bébé của Pháp, lốc 2 lộ
Sữa tắm bébé của Pháp, lốc 2 lộ
Giá: 420.000 VNÐ
Sữa tắm Tahiti (Palmolive)
Sữa tắm Tahiti (Palmolive)
Giá: 100.000 VNÐ
Sữa tắm Mustela trắng tắm ướt - Đức
Sữa tắm Mustela trắng tắm ướt - Đức
Giá: 250.000 VNÐ
Gummy Vites (Multi-Vitamin), 275 viên. Giá KM
Gummy Vites (Multi-Vitamin), 275 viên. Giá KM
Giá: 370.000 VNÐ
Vitamin Canxi, Magne - Childlife (Mỹ)
Vitamin Canxi, Magne - Childlife (Mỹ)
Giá: 380.000 VNÐ
Childlife First Defense ( Mỹ
Childlife First Defense ( Mỹ
Giá: 370.000 VNÐ
Altapharma vitamin tổng hợp cho trẻ em (dạng viên nén hình con gấu) - Đức (33K/vỉ)
Altapharma vitamin tổng hợp cho trẻ em (dạng viên nén hình con gấu) - Đức (33K/vỉ)
Giá: 35.000 VNÐ